Aizvadīta pirmā biedrības Laiks Jauniešiem biedru kopsapulce, kurā pulcējās 137 interesenti no visas Latvijas
 

2020. gada 14.janvārī, VEF Kultūras pilī (Ropažu ielā 2, Rīgā) notika pirmā biedrības Laiks Jauniešiem biedru kopsapulce, kurā biedrības valde iepazīstināja sīkāk ar biedrību un tās turpmākajiem mērķiem.

Tika pievērsta uzmanība jauniešu aktuālajiem jautājumiem. Biedrības Laiks Jauniešiem pārstāvji norādīja, ka šobrīd jauniešiem ir maz iespēju ārpus skolas attīstīt savu intelektuālo potenciālu, izkopt spējas un talantus, veicināt personības vispusīgu attīstību. Jaunieši netiek aicināti izteikt viedokli par aktuāliem jautājumiem valstī un arī savās pilsētās.  Tāpēc ir tikusi nodibināta biedrība ar mērķi, lai  radītu vidi, kurā jauniešiem ir iespēja izpaust savus talantus un darboties. Tas ir nozīmīgs solis uz priekšu, lai valstī veidotos spēcīgas personības, kas vairo piederību tās vērtībām.

Biedrību Laiks Jauniešiem nodibināja trīs brāļi – Raimonds, Mārtiņš un Gints Jankovski, kuri uzskata, ka “jau šodien veidojam rītdienu - mūsu nākotni, kura ir atkarīga no mūsu iespējām. Mēs varam dot iespēju katram jaunietim izvēlēties, ko darīt savā brīvajā laikā.”

Pirmo biedru kopsapulci apmeklēja 137 interesenti, savukārt, par biedriem kļuva 112 aktīvisti.  Biedrības valde informēja biedrus, kā tiem būs iespēja uzzināt informāciju par  pasākumiem un iesaistīties biedrības darbībā. Pavisam drīz biedrība nāks klajā ar plašu pasākuma klāstu jauniešiem. Tikai kopā mēs varam mūsu jauniešiem padarīt ikdienu pilnvērtīgāku!