Kopā ar jauniešiem izstādē "Skola 2020" prezentējam mūsu biedrību un izklāstam iespēju jauniešiem iesaistīties mūsu darbībā. Paldies, zinātkārajiem jauniešiem!