Šodien jauniešiem ir sarūpēta tikšanās ar Pasaku nams - Radošā apvienība komandu. Jaunieši ir izrādījuši lielu interesi par tās darbību un iesaisti tajā. Paldies, burvīgajai apvienības komandai par sadarbību veidojot šādu tematisko vakaru.