Laiks Jauniešiem komanda aicina palikt mājās un iepazīt jaunas aktivitātes un hobijus mājas apstākļos. Mums ir jāsaudzē tie cilvēki, kuri cīnās par mūsu veselību, drošību un labklājību. Paliec mājās un sargi savus tuviniekus un draugus.