Biedrība (Sabiedriskā labuma organizācija) "Laiks Jauniešiem" COVID-19 krīzes laikā ir palīdzējusi 104 ģimenēm Rīgas pilsētā (48) un Bauskas novadā (56).
Turpinām aicināt iesaistīties Bauskas novada un Rīgas pilsētā dzīvojošos līdzcilvēkus un uzņēmumus ar produkciju sagatavošanu vai finansiālo atbalstu degvielā/pārtikas iegādē - palīdzēt gribošos aicinām sazināties ar mums Facebook vai pa mob.tālruni +371 28646934.
Paņemsim Jūsu gatavoto paciņu un nogādāsim ģimenēm, kurām tā tiešām nepieciešama.