Nepilna mēneša laikā (no 23. aprīļa) biedrība (sabiedriskā labuma organizācija) Laiks Jauniešiem projektā "Atbalsts grūtībās nonākušajām ģimenēm un vientuļajiem pensionāriem" ir nogādājusi 198 pārtikas paciņas, kopā palīdzot 774 cilvēkiem 
Mēs aicinām līdzcilvēkus un uzņēmējus kļūt vēl aktīvākiem un iesaistīties biedrības projektā. Tādā veidā mēs spētu palīdzēt pēc iespējas vairāk cilvēkiem un spētu reaģēt pēc iespējas ātrāk. Tam ir nepieciešams divu veidu atbalsts:
1. Finansiāls atbalsts degvielas un pārtikas produktu iegādei. Katrs Jūsu noziedotais cents ir zelta vērtē.
2. Aicinām arī cilvēkus un uzņēmējus turpināt sagatavot pārtikas paciņas, kuras pēc Jūsu aicinājuma paši piebrauksim un paņemsim, lai nogādātu tas ģimenēm, kurām tas ir nepieciešams visvairāk.
Finansiālu atbalstu iespējams sniegt ar bankas starpniecību:
Nosaukums: LAIKS JAUNIEŠIEM BIEDRĪBA
Konts: LV62HABA0551047710873
Kods: HABALV22
Banka: Swedbank AS
Mērķis: projektam "palīdzība grūtībās nonākušajām ģimenēm un vientuļajiem pensionāriem"
Kontaktpersonas:
Evita Novicka (+371 25 959 432)
Gints Jankovskis (+371 28 646 934)
info@laiksjauniesiem.lv
/Vislielāko paldies, mēs vēlamies teikt Īslīces pagasta pārvaldes vadītajai Sandrai Ķiselei par lielo palīdzību saistībā ar telpām, transportu un visu parējo - Jūs esat lieliska! Paldies arī Īslīces Kultūras Nams kolektīvam par telpām un palīdzīgam rokām.