LIELĀS TALKAS NAKTS
🙏🏻 Paldies, sirsnīgajiem un aktīvajiem jauniešiem, kuri ievērojot visas drošības prasības (dezinfekcijas līdzekļi un cimdi) kopā Lielās talkas vakarā un naktī safasēja 94 pārtikas paciņas, kas jau tuvākajā laikā nonāks pie Bauskas novada un Rīgas pilsētas ģimenēm un vientuļajiem pensionāriem.
🗨 Ja Jūs ziniet kādu ģimeni vai vientuļos pensionārus, kuriem nepieciešama palīdzība vai Jums pašiem tāda nepieciešama, droši sazinieties ar biedrību Laiks Jauniešiem - anonimitāti pēc Jūsu lūguma garantējam.
Aicinām iesaistīties arī Jūs:
🔷 Izveidojiet savu pārtikas paciņu un nododiet to jauniešiem;
🔷 Pēc Jūsu iespējām noziedojiet naudiņu, lai palīdzētu sagatavot pārtikas paciņas vai ielietu degvielu paciņu izvedāšanai.
---
Rekvizīti:
Nosaukums: LAIKS JAUNIEŠIEM BIEDRĪBA
Konts: LV62HABA0551047710873
Banka: Swedbank AS
Mērķis: Ziedojums
---
Kontakti:
Tālrunis: +371 28646934
E-pasts: info@laiksjauniesiem.lv
📢 Vēlamies pateikties mūsu sadarbības partneriem, bez kuriem nebūtu iespēja iepriecinā TIK daudz cilvēkus - mēneša laikā esam nogādājuši 238 pārtikas paciņas jeb palīdzējuši 837 cilvēkiem: