Cilvēku smaidi... Dzīves stāsti... Emocijas..
Uzklausām daudz cilvēku stāstus - dažreiz tik tiešām sažnaudzas sirds un emocijas līst pāri pārēm...
Savu iespēju robežās palīdzam gan ar pārtiku, gan nepārtikas precēm - turpināsim savu iespēju robežās arī turpmāk. Ceturtdien un piektdien piegādātas 20 pārtikas paciņas - tas nozīmē, ka kopā esam piegādājuši jau 345 pārtikas paciņas.
Aicinām, atbalstīt mūs finansiāli, lai nodrošinātu šī projekta ietvaros degvielu:
Saņēmējs: LAIKS JAUNIEŠIEM BIEDRĪBA
Konts: LV62HABA0551047710873
Banka: Swedbank AS
Mēķis: Ziedojums