Valsts policija ir sagatavojusi drošības līgumu vecākiem un bērniem. Aicinām vecākus pievērst uzmanību bērnu uzvedībai - drošības noteikumus un piesardzības normas var atkārtot vēl un vēl... Parakstiet savā starpā drošības līgumu!
Vasara ir sākusies, sargāsim viens otru.