PALDIES
Evita Novicka- Īslīces pagasta Kultūras darbiniece, Īslīces pagasta Amatierteātra "Dadži" režisore un vienkārši sirsnīgs cilvēks.
Evita projektā "Atbalsts ģimenēm, cilvēkiem ar invaliditāti un vientuļajiem pensionāriem" ir pieslēgusies no pirmās dienas - fasējot, kārtojot, zvanot cilvēkiem, kuri lūdz pēc palīdzības un ir tiešā kontaktpersona ar sociālajiem dienestiem un citiem darbiniekiem Bauskas novads
Tik daudz pavadītās stundas darbojoties ir aiz muguras, taču Evitas sejā smaids un degsme nezūd! Dažreiz pēc garām stundām strādājot pie nākamo paciņu fasēšanas citi ir pārguruši un emocionāli izsmelti, taču Evita atradīs pareizos vārdus un komandu virzīs uz priekšu. Priecājamies, ka Īslīces Kultūras Nams kolektīvā ir tik fantastiski un enerģiski cilvēki. Cerams, ka kopā stūrēsim šo projektu vēl +/- līdz jūlijam.