Biedrība Laiks Jauniešiem turpina labos darbus Bauskas novads un septembra sākumā devāmies kopā ar mūsu draugiem CityBee Latvia, Maxima un Latvijas Maiznieks pie Īslīces pamatskola pirmklasniekiem, lai tos iepriecinātu ar dārzeņiem, augļiem, saldumiem un citiem labumiem no mūsu sadarbības partneriem.

Lai Jums visiem jaukajiem pirmklasniekiem kopā ar Jūsu foršo klases audzinātāju izdevusies sadarbība un lieliskas sekmes mācībās!

Laiks Jauniešiem valdes locekļi.