Lai nodrošinātu pilnvērtīgu pārtikas un nepārtikas paciņu sniegšanas atbalstu grūtībās nonākušajām ģimenēm, cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un vientuļajiem pensionāriem jāveic smagu darbu kopums vairāku stundu garumā, kuru veic jaunieši vecumā no 13-20 gadiem.

Vairāku stundu sarakstīšanas, sazvanīšanās ar sadarbības partneriem un privātpersonām, produkciju saņemšana visā Latvijā, grūtībās nonākušo cilvēku saraksta veidošana, iepirkšanās, pakošana, nogādāšana... Vēl un vēl... Jaunieši cīnās līdz galam un kopā mums izdosies palīdzēt tiem, kam ir visgrūtāk!

Nosaukums: LAIKS JAUNIEŠIEM BIEDRĪBA
Reģistrācijas numurs: 4008296317
Konts: LV62HABA0551047710873
Mērķis: Labdarības maratonam "Roku rokā".