Sirsnīgs paldies HK Rīga komandai par iesaistīšanos Laiks Jauniešiem labdarības maratonā "Roku rokā" ziedojot pārtikas produkciju. Projekta ietvaros sniedzam palīdzību grūtībās nonākušām ģimenēm, cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un vientuļajiem pensionāriem.

Jums personīgi vai kā organizācijai ir vēlme iesaistīties labdarības maratonā "Roku rokā" ziedojot pārtikas produkciju vai finansiālus līdzekļus grūtībās nonākušajiem? Tad aicinām sazināties ar labdarības maratona organizatoriem pa e-pasta adresi info@laiksjauniesiem.lv vai telefoniski +371 28646934 (Gints)

---

Nosaukums: LAIKS JAUNIEŠIEM BIEDRĪBA
Reģistrācijas numurs: 4008296317
Konts: LV62HABA0551047710873
Kods: HABALV22
Banka: Swedbank AS
Mērķis: Labdarības maratonam "Roku rokā".