Biedrība Laiks Jauniešiem pārņem Amatierteātra "Dadži" ideju un piedāvā nelielu projektu - "Saldais 7 dienu izaicinājums"

Pirmā mums ir tapusi rafaello kūka, kuru pagatavoja valdes priekšsēdētājs Gints kopā ar sievu Katrīnu.

Katru dienu izaicināsim citu organizāciju piedalīties šajā mājsēdes akcijā, kā pirmos izaicinām Jaunatne smaidam / Youth for Smile