Jūtam, ka cilvēki paliek ar vien emocionālāki un priecīgāki par palīdzību grūtībās... Cilvēki, kuri lūdz pēc palīdzības arī palielinās...

Vēlamies lūgt sabiedrību ziedot Jūsu iespēju robežās finansiālus līdzekļus, jo apgriezieni un lūgumi pēc palīdzības palielinās, bet tikai kopā mēs esam spējīgi to sniegt.

Ziedojumiem:
Nosaukums: LAIKS JAUNIEŠIEM BIEDRĪBA
Reģistrācijas numurs: 40008296317
Konts: LV62HABA0551047710873
Mērķis: Labdarības maratonam "Roku Rokā".