Biedrība "Laiks Jauniešiem" un laikraksts "Bauskas Dzīve" turpina diskusiju ciklu, šajā reizē runājot par jaunatnes politiku pēc administratīvi teritoriālās reformas.

Kā eksperti diskusijai pieaicināti - Latvijas Jaunatnes padomes prezidente Ilze Bergmane, Bauskas novada Codes un Dāviņu pagasta jaunatnes darbinieks Kaspars Kalējs, Iecavas jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste Līga Briģe, Bauskas novada jauniešu domes pārstāve Keita Luīza Muceniece un biedrības
“Mums pieder pasaule” pārstāve Vita Reinfelde. Diskusiju vadīs biedrības "Laiks Jauniešiem" vadītājs Gints Jankovskis.

Diskusija būs skatāma tīmekļa vietnē «Facebook» – laikraksta «Bauskas Dzīve» un biedrības «Laiks jauniešiem» lapā. Diskusijas tēmām atvēlēta aptuveni stunda. Interesenti varēs rakstīt jautājumus «Bauskas Dzīves» un biedrības «Laiks jauniešiem» lapā.

Apskats par diskusiju būs publicēts laikraksta «Bauskas Dzīve» otrdienas numurā, un video būs skatāms laikraksta «YouTube» kontā.
«Bauskas Dzīve» aicina dalībniekus uzdot par reformu interesējošos jautājumus tiešraides komentāros.