Jaunieši turpina palīdzēt grūtībās nonākušajiem un līdz šim palīdzību ar pārtikas un nepārtikas pakām snieguši 3 900 mājsaimniecībām.

Jūsu atbalsts tagad ir nepieciešams vairāk kā nekad, lai mēs spētu turpināt tādā pašā jaudā... Ja Jums iespējams atbalstīt mūs ar simbolisku naudas ziedojumu pārtikas un nepārtikas produkcijas iegādei ārkārtīgi novērtēsim.

Atbalsti mūs ziedojot finansiālus līdzekļus:

Nosaukums: LAIKS JAUNIEŠIEM BIEDRĪBA
Reģistrācijas numurs: 40008296317
Konts: LV62HABA0551047710873
Mērķis: Labdarības maratons "Roku Rokā".