Dārgie līdzcilvēki!

Šobrīd Jūsu atbalsts ir ĻOTI nepieciešams. Mūsu finanšu resursi, kā arī degvielas rezerves tuvojas noslēgumam.

Lai mums arī turpmāk būtu iespēja piegādāt 100 - 150 pārtikas un nepārtikas paciņas grūtībās nonākušajiem līdzcilvēkiem visā Latvijas teritorijā nepieciešami līdzcilvēku finansiāli ziedojumi.

Katrs mazākais ziedojums (1..,2..,5..10.. EUR) vērtībā sniegs vērtīgu ieguldījumu pārtikas un nepārtikas iegādē, kā arī degvielas nodrošināšanai, lai sekmīgi piegādātu palīdzību tiem, kuriem klājas visgrūtāk.

Saziņai ar mūsu komandu: Gints (+371 28 646 934) vai Viktorija (+371 25 661 765)

Ziedojumiem:

Nosaukums: LAIKS JAUNIEŠIEM BIEDRĪBA
Reģistrācijas numurs: 40008296317
Konts: LV62HABA0551047710873
Mērķis: Labdarības maratonam "Roku Rokā".


 Biedrībai ir piešķirts Sabiedriskā labuma organizācijas statuss.