Uzsākam jaunu rubriku "Jaunieši - palīgi grūtībās nonākušajiem"

•Šis ir Pēteris, biedrībā ir jau kopš pašiem pirmssākumiem

•Jau no paša sākuma bija tas, kurš palīdzēja ar plānošanas darbiem

•Darbojās ar sponsoriem un kā brīvprātīgais, izvedāja paciņas grūtībās nonākušajiem

•Tagad darbojos ar grāmatvedību un palīdz darboties ar projektiem

Pētera dzīves atziņa -"He who shall be last, shall be sideways and smiling" - Jeremy Clarkson