Labo mantu skapis

Pasākuma nosaukums: ”Labo mantu skapis”

Norises vieta/laiks: Īslīces kūlturas nams, 01.01.2021-01.09.2021.

Dalībnieku skaits: 1000


Apraksts:  Projekts “Labo mantu skapis” (apģērba, citu noderīgu lietu apmaiņas punkts), kas tika organizēts Covid-19 pandēmijas laikā kopā ar Īslīces pagasta pārvaldi, Īslīces Kultūras namā noslēdz savu darbību.   Kopā vairāku mēnešu laikā ievērojot visas epidemoloģiskās prasības to apmeklēja iedzīvotāji no visas Latvijas teritorijas. Aptuvenais apmeklētāju skaits lēšams vairāk nekā 1000 mājsaimniecībās. 

Paldies visām privātpersonām par apğērbu, trauku un sadzīves tehnikas ziedojumiem. Jūsu atbalsts šī apmaiņas punkta realizācijā bija neatsverams.  Projektu noslēdzot mūsu jaunieši sašķirojot un sakārtojot pa kastēm salika 482 banānu kastes ar apğērbiem un 31 maisus ar virsjakām un apaviem. Pēc sludinājuma ievietošanas, lielais ziedojumu apjoms nonāca pie 12 organizācijām un vairākām privātpersonām tālākai – mērķtiecīgai izdalei. 

No visas sirds vēlamies pateikties visiem brīvprātīgajiem darbiniekiem, kuri aktīvi darbojošies visu šo mēnešu laikā “Labo mantu skapī” un to pieskatījuši, vislielāko paldies vēlamies teikt – EVITAI, ALEKSANDRAI, IRINAI, NIJOLEI, ARNIM , kā arī mūsu SUPERĪGAJAI jauniešu komandai. 

Mūsu organizācija plāno iespējamo projekta turpināšanu un attīstīšanu vasaras periodā – drīzumā ziņosim par tā norisi. Biedrība turpinās organizēt labdarības maratonu “Roku Rokā” sniedzot pārtikas un nepārtikas palīdzību grūtībās nonākušām ğimenēm, cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un vientuļajiem pensionāriem.