Kopīgi ar Bauskas novads jaunatnē iesaistītajiem un Latvijas Jaunatnes padome (LJP) , Izglītības un zinātnes ministrija pārstāvjiem runājām par kvalitatīvāku darbu jaunatnes jomā pēc ATR.