💥 Vissirsnīgāko, paldies, šodien vēlamies teikt TOODE SIA, kas iegulda savus finansiālos līdzekļus mūsu nākotnē - bērnos un jauniešos.
❤ Biedrība Laiks Jauniešiem 22.oktobrī ir saņēmusi 1 000 EUR ziedojumu no SIA Toode, ar mērķi tos ieguldīt mūsu biedrības attīstībā - organizējot dažādas aktivitātes un pasākumus bērniem un jauniešiem no dažādām sociālajām grupām.
🙌 Valdes priekšsēdētājs G.Jankovskis vēlas izcelt vieglo komunikāciju un izpratni par bērnu un jauniešu vajadzībām šajā grūtajā laikā no SIA Toode vadības. Tas ir lielisks piemērs citiem, ka ir nepieciešams ieguldīt vairāk laika, darba spēku un finanses Latvijas bērnu un jauniešu nākotnē.
✅ Labais vairo labo!