❗ Biedrībai "Laiks Jauniešiem" tiek piešķirts Bauskas novads pašvaldības apbalvojums.
✅ Laiks Jauniešiem saņem Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu "Atzinības raksts" un naudas balvu 700 EUR par mērķtiecīgu un nesavtīgu darbu ar jauniešiem, brīvprātīgas palīdzības organizēšanu grūtībās nonākušajiem iedzīvotajiem novadā un Latvijā.
🗨 Biedrības vadītājs Gints Jankovskis ir ļoti gandarīts par to, ka bērnu un jauniešu ieguldītais darbs tiek apbalvots pašvaldības līmenī. Šī apbalvojuma iegūšana būs papildus motivācija turpināt vēl aktīvāk un kvalitatīvāk. Iegūtā naudas balva tiks ieguldīta biedrības kapacitātes stiprināšanā - dodam daudz citiem, taču sevi esam nolikuši otrajā plānā, proti, iegūto balvu veltīsim biedrības attīstībai!