🙌 Bauskas novads Sociālā dienesta finansētais projekts 715 EUR apmērā "Laužam ledu kopā" norisināsies 11. un 12. decembrī Īslīces Kultūras Nams telpās no plkst. 11.00 - 17.00.
🎯 Projekta mērķis ir sniegt atbalstu sociālās atstumtības riska bērniem un jauniešiem no Bauskas novada. Projektā piedalīsies 12 jaunieši no Bauskas novada un 8 sociālās atstumtības riskam pakļautie bērni/jaunieši.
✅ Ja arī Jūs vēlaties apmeklēt šo pasākumu, kas norisināsies "zaļajā režīmā" aicinām sazināties telefoniski +371 28 646 934 vai rakstīt mums uz e-pastu: info@laiksjauniesiem.lv
👉 Pasākuma laikā darbosimies grupās un veiksim kopdarbu - darīsim foršas statiskas un aktīvas lietas, lai katrs jaunietis, kas apmeklēs pasākumu "atrastu sevi" un iemācītos darboties komandā.
ℹ Tiek nodrošināts bez maksas transports no Bauskas pilsētas, kā arī ēdināšana visiem projekta dalībniekiem.