💥 Biedrība Laiks Jauniešiem kā 42 nevalstiskā organizācija Latvijā ir ierakstīta Izglītības un zinātnes ministrija oficiālajā jaunatnes organizāciju sarakstā. (Saraksts izveidots 2011. gadā)
✅ Kopā esam izpildījuši visas nepieciešamās formalitātes un prasības - tagad oficiāli (juridiski) sevi varam dēvēt par jaunatnes organizāciju. Esam tiešām priecīgi un lepni par mūsu komandas paveikto!
🔵 Ar pilnvērtīgu jaunatnes organizācijas sarakstu Latvijā var iepazīties IZM mājaslapā - https://www.izm.gov.lv/lv/jaunatnes-organizaciju-saraksts