💥 Biedrība Laiks Jauniešiem no 18.10.2021. - 18.10.2020. īstenos Pumpurs projektu Bauskas novads priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešiem.
👉 Projekta mērķis: Integrējot neformālās izglītības metodes vairāku pasākumu ciklos, sniegt atbalstu Bauskas novada jauniešiem, kuri pēc Bauskas novada izglītības iestāžu novērojumiem nonākuši priekšlaicīgās mācību pamešanas riska grupās.
🙌 Galvenās aktivitātes: 1. Jauniešu organizēts sarunu cikls, kas veltīts iepazīstot Latvijā pazīstamas un mīlētas personības, integrējot motivējošus stāstījumus par izglītības nozīmi. 2. Komandas orientēšanās spēle “Iepazīsti Bauskas pilsētu”, kuras ietvaros sadaloties komandās jaunieši cieši sadarbojoties viens ar otru izpildīs dažādus uzdevumus pilnveidojot saskarsmes un sadarbības prasmes. 3. Labdarības maratona “Roku Rokā” telpu remontdarbi, apģērbu apmaiņas punktu izveide un noliktavas izvietošana. 4. Medijpratības apmācības, lai mazinātu “fake-news” un nepakļaušanos dažādiem riskiem sociālajās vietnēs.
🔵 Mērķa grupa un pārējie dalībnieki: Projekta mērķa grupa ir Bauskas novada izglītības iestāžu audzēkņi, kuriem ir konstatēti priekšlaicīgās mācību pamešanas riski, kuri mācās no 5. līdz 12. klasei. Darbosimies ar dažādiem riska jauniešiem – grūtības mācības, mobings, problēmas ģimenē, ekonomiskie riski. Pasākumos tiks iesaistīti arī pārējie Bauskas novada jaunieši sekmējot saliedētību un sekmējot vienlīdzību jauniešu vidū.
ℹ Projekta informācija: Projekta Nr. 8.3.4. 0 /16 /I /001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros īstenotajam jaunatnes iniciatīvu projektam "Bauskas jaunieši - pāri kalniem un lejām"