🥳 Mūsu organizācijas vadītājs Gints Jankovskis piedalījās Ukraiņu brokastis mieram diskusijā: “NĀKOTNE” – jauniešu ieguldījums demokratizācijas un integrācijas procesos, protesti kā uzmanības noturēšanas un mūsdienu pilsoniskā aktīvisma forma, lokālo rīcību ietekme uz attīstību valstī un reģionā.