#LAWavailable neformālā diskusija “Kapēc iesaistīties”

Pasākuma nosaukums:“ KĀPĒC IESAISTĪTIES”

Norises vieta/laiks: . Īslīces Kultūras Nams,22. Augustā, plkst 16:30

Dalībnieku skaits:20

Apraksts:
❤ Aicinām piedalīties ikvienu jaunieti. Diskusijas mērķis ir veicināt jauniešu dialogu par iesaistīšanos lēmumpieņemšanā.

🙏 Finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu

ErasmusplusLV #iespējasjauniešiem #bagātinipieredzidomāplašāk

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Erasmus+ Latvija