🔵 Biedrība Laiks Jauniešiem no 27. jūnija ir uzsākusi Jaunatnes līdzdalības projekta "LAWavailable" realizēšanu ERASMUS+ projekta ietvaros.
👉🏻 Mūsu darba grupa ir aizvadījusi pirmās tikšanās, kā arī noslēgusi aptaujas izveides - publicēšanas procesu. Šīs aptaujas ietvaros veiksim situācijas izpēti jauniešu vidū par Eiropas parlamentu un to saistītiem jautājumiem, lai iegūtos rezultātus varētu izmantot turpmākā projekta realizēšanas gaitā.
🙏🏻 Aicinām arī Jūs iesaistīties aptaujas aizpildīšanā, lai palīdzētu mūsu organizācijas jauniešiem kvalitatīvi realizēt projektu. Aptauja Jums neaizņems vairāk par piecām minūtēm, bet mums sniegs kvalitatīvu materiālu turpmākām darbībām. Aptauju aizpildīt iespējams līdz 20.jūlijam.
Finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.