Mums liels prieks, ka turpinām aktīvi līdzdarboties kopā ar ĪSLĪCES pagasta pārvaldi - tiekamies Ielīgošanas gadatirgū "Čau, Rasma!" mūsu organizētajā aktivitātē.