Dārgie Bauskas novads iedzīvotāji!
Šobrīd ar vien vairāk Ukrainas kara bēgļi ierodās lielās grupās pie mums Bauskas novadā un šobrīd, lai pilnvērtīgi ģimenes nodrošinātu "pirmās nepieciešamības grozam" AKŪTI nepieciešami:
*) Finansiāli ziedojumi - Lai kopīgi ar ģimenēm iegādātos visnepieciešamāko pārtiku, nepārtiku, higiēnas preces;
*) Pārtikas ziedojumi;
*) Higiēnas preču ziedojumi;
*) Bērnu pārtika, higiēnas preces un pamperi;
Ziedojumu konts, lai sniegtu atbalstu izmitinātajiem Ukrainas iedzīvotājiem:
Nosaukums: LAIKS JAUNIEŠIEM BIEDRĪBA
Reģistrācijas numurs: 40008296317
Konts: LV62HABA0551047710873
Mērķis: Atbalsts Ukrainai
KONTAKTPERSONA: Biedrības "Laiks Jauniešiem" valdes priekšsedētājs Gints Jankovskis +371 28 646 934