❤ Mēs ļoti, ļoti lepojamies ar mūsu meitenēm - Elīzu un Esteri, kuru rakstītais projekts "Jauniešu izpratnes veicināšana par tiesiskuma nodrošināšanas sistēmu Eiropas savienībā" ir apstiprināts!
👉 Spilgts piemērs, ka jaunieši var un vēlas līdzdarboties.
🤗 Liels paldies Dace Melbārde par šādu iespēju piedalīties iniciatīvā "Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā".