🥳 Mūsu organizācijas vadītājs Gints Jankovskis piedalīsies Ukraiņu brokastis mieram diskusijā: “NĀKOTNE” – jauniešu ieguldījums demokratizācijas un integrācijas procesos, protesti kā uzmanības noturēšanas un mūsdienu pilsoniskā aktīvisma forma, lokālo rīcību ietekme uz attīstību valstī un reģionā.
🤗 Nāc uz vietas 15. jūnijā, plkst. 9.30 Kalnciema kvartāla galerijā vai vēro tiešraidē LAPAS facebook kanāla!