🤩Mēs, kā jaunatnes biedrība Laiks Jauniešiem no visas sirds pateicamies - SeniLatvija un TZMO Fonds par kārtējo lielo atbalstu labdarības maratona "Roku Rokā" ietvaros ziedojot dažādu grupu higiēnas preces Bauskas novads iedzīvotājiem. Par higiēnas preču ziedojumu vienojāmies labdarības koncerta "Spārnus veidojam kopā" laikā - Ziemassvētkos.
🤝Biedrības "Laiks Jauniešiem" vadītājs G.Jankovskis vēlas personīgi pateikties Seni Latvija un TZMO fonda komandai par ieguldījumu un atbalstu vietējiem iedzīvotājiem - gan pilsētas, gan lauku teritorijās. Esam izpētījuši situāciju un ciešā sadarbībā Bauskas Novada Sociālais Dienests ziedojums tiks nodots novada iedzīvotājiem.
👉Tikai kopīgiem spēkiem mēs varam padarīt mūsu ik dienu gaišāku kaut uz brīdi!