Pievienojaties un kopīgiem spēkiem izveidosim Bauskas novads jauniešu informatīvo WHATSAPP grupu!