👉 Sestdien, 26. martā, no plkst. 11.00 Bauskas novadā, RÄ«tausmās, pie ĪslÄ«ces kultÅ«ras nama (RÄ«tausmu parkā) norisināsies atbalsta pasākums Ukrainas civiliedzÄ«votājiem “Saules mūžu – Ukrainai”. Pasākuma mērÄ·is ir dot iespēju Ukrainas civiliedzÄ«votājiem – tai skaitā Ä£imenēm ar bērniem, uz brÄ«di aizmirst notiekoÅ¡o dzimtenē, integrēties Latvijas sabiedrÄ«bā, izveidot Ukrainas civiliedzÄ«votāju kopienu Bauskas novadā un vākt ziedojumus Ukrainas civiliedzÄ«votāju atbalstam.
ℹ Pasākumā piedalÄ«sies pazÄ«stamie mÅ«ziÄ·i – Aivo Oskis, Mārtiņš Jātnieks – Borkovskis, SabÄ«ne Berezina, Sandija VÄ«gante, PatrÄ«cija x Anna un Kaspars Pudniks. Par Folkloras priekÅ¡nesumiem parÅ«pēsies kopa “TARĶŠI” un “SVITENE”. Novada jaunos izpildÄ«tājus pārstāvēs Vokālās studijas “APRĪĻA PILIENI” un “PIGORIŅI” izpildÄ«tāji. Par spēcÄ«gu himnu izpildÄ«jumu un priekÅ¡nesumu parÅ«pēsies ĪslÄ«ces jauktais koris “ČETRI VĒJI”.
✌ Pasākumā kopā ar bērniem koncerta laikā un radoÅ¡ajās darbnÄ«cās bÅ«s pazÄ«stamie pasaku tēli no radošās apvienÄ«bas “PASAKU NAMS”. Visa pasākuma laikā darbosies mājražotāju tirdziņš, kurā bÅ«s iespēja iegādāties dažādus gardumus no vietējiem ražotājiem. Radošā apvienÄ«ba “Pasaku nams” kopā ar biedrÄ«bas “Laiks JaunieÅ¡iem” brÄ«vprātÄ«gajiem nodroÅ¡inās dažādas radošās darbnÄ«cas bērniem no Latvijas un Ukrainas.
❤ SadarbÄ«bā ar Bauskas novada paÅ¡valdÄ«bu Ukrainas civiliedzÄ«votājiem tiks organizēts transports, lai nokļūtu uz un no pasākuma norises vietas. Bērnus pasākumā gaidÄ«s gardā cukurvate, popkorns, baloni, ziepju burbuļi, pasaku tēli un daudzi citi pārsteigumi!
🎯 Ieeja pasākumā par ziedojumiem – ziedojumu kastÄ«tē. Visi iegÅ«tie finansiālie lÄ«dzekļi tiks izlietoti Bauskas novada Ukrainas civiliedzÄ«votāju pamatvajadzÄ«bu nodroÅ¡ināšanā – pārtika, nepārtika, higiēnas un medicÄ«nas preču iegadei. Ziedojumu vākÅ¡anu un humāno palÄ«dzÄ«bu Bauskas novadā organizē biedrÄ«ba “Laiks JaunieÅ¡iem”.
Kontaktinformācija:
BiedrÄ«bas “Laiks JaunieÅ¡iem” valdes priekÅ¡sēdetājs
Gints Jankovskis
+371 28 646 934
info@laiksjauniesiem.lv