#LAWavailable neformālā jauniešu tikšanās

Biedrība Laiks Jauniešiem aicināja jauniešus un Bauskas novads lēmumpieņēmējus (deputātus) tikties uz neformālu diskusiju par un ap jaunatnes jomu un jauniešiem svarīgiem jautājumiem.

Diskusija norisinājās 21. novembrī, plkst. 17.00, Īslīces kultūras namā

Aktivitāte tika realizēta Erasmus+ līdzdalības projekta ietvaros un šī ir viena no noslēdzošajām aktivitātēm, lai projekta atbildīgā komanda varētu sākt gatavot rezultatīvos rādītājus un gala rezultātu.

Finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu