Neformālā diskusija ar Bauskas novada lēmumpieņēmēju – Mārtiņu Cimermani.

ERASMUS+ līdzdalības projekta “LAWavailable” ietvaros norisinājās pārceltā neformālā diskusija ar Bauskas novads lēmumpieņēmēju – Mārtiņu Cimermani.

Mārtiņš par deputātu kļuva tikai nesen, bet diskusija un iegūtās atziņas bija ļoti, ļoti vērtīgas. Vienojāmies, ka satiksimies pavisam drīz klātienē!

Finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūraErasmus+ LATVIA