Bērnu un jauniešu talantu konkurss “JAUNATNEI IR TALANTS”

Lai piedalītos Bērnu un jauniešu talantu konkursā “JAUNATNEI IR TALANTS” ir jāveic obligāta iepriekšēja reģistrācija aizpildot pieteikuma anketu līdz 2023. gada 22.septembrim, plkst. 23.59.

Dalībnieki var prezentēt savus talantus dažādās jomās: mūzika, deja, iluzionistu triki, aktierspēle, deklamēšana, komiski uzvedumi, stand-up, dzeja, māksla, sports vai jebkas cits, kas nerada draudus dalībnieku vai apkārtējo drošībai un veselībai.

Atlases kārta Īslīces Kultūras namā (Bauskas novadā, Īslīces pagastā, Rītausmās) norisināsies 2023. gada 7.oktobrī, bet konkursa fināls labākajiem 20 dalībniekiem (t.sk. grupām) – 28. oktobrī.

Konkursa apbalvošana:

Vecuma grupā līdz 12 gadiem tiks apbalvoti trīs labākie dalībnieki, 3. vieta – 200 EUR, 2. vieta – 300 EUR, 1. vieta – 500 EUR naudas balvu. Naudas balva pēc vienošanās tiks izmaksāta bērna likumiskajam pārstāvim ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

Vecuma grupā no 13 līdz 25 gadiem tiks apbalvoti trīs labākie dalībnieki, 3. vieta – 200 EUR, 2. vieta – 300 EUR, 1. vieta – 500 EUR naudas balvu. Ja uzvarētāji būs nepilngadīgas personas, naudas balva pēc vienošanās tiks izmaksāta kādam likumiskajam pārstāvim ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

Katram konkursa fināla dalībniekam tiks pasniegtas pateicības balvas no pasākuma atbalstītājiem.

Žūrija ir tiesīga izvirzīt simpātiju balvu pēc iekšējā balsojuma.

Tiks pasniegta viena skatītāju simpātiju balva pēc apokopotiem balsojuma rezultātiem no biedrības “Laiks Jauniešiem” Facebook platformas. Facebook platformā balsojums norisināsies no 25. oktobra plkst. 12.00 līdz 28. oktobra plkst. 18.00.

❗Sīkāku informāciju (t.sk. nolikumu un informāciju par dalības maksu) par konkursu atradīsiet mājaslapā: https://www.laiksjauniesiem.lv/talanti/

❤ Bauskas novads – LATVIJAS JAUNIEŠU GALVASPILSĒTA 2023 ❤

#Zabbix#LaiksJauniešiem#LJtalanti2023