Labdarības koncerts “Spārnus veidojam kopā”.

👉 Biedrība “Laiks Jauniešiem” piedāvā visiem interesentiem iespēju atbalstīt jauniešu attīstības iniciatīvas, apmeklējot labdarības koncertu “Spārnus veidojam kopā”. Koncerts norisināsies 6. maijā, plkst. 14.00, Īslīces kultūras namā.

💙 “Laiks Jauniešiem” biedrības galvenais mērķis ir nodrošināt bērniem un jauniešiem vērtīgu, interesantu un izglītojošu brīvā laika pavadīšanas iespēju. Lai īstenotu savus mērķus šogad labdarības koncertā „Spārnus veidojam kopā” visi iegūtie līdzekļi tiks novirzīti jauniešu mentoringa programmas „MĒS – JAUNIEŠIEM” izveidei, kas sniegs būtisku atbalstu dažādu sociālo grupu jauniešiem.

✅️ Šajā koncertā Jūs priecēs Latvijā pazīstamie mākslinieki un grupas – Liene Šomase, Sabīne Berezina, Sandija Vīgante, Adriana Miglāne, Aivo Oskis, Edvards Grieze, Patrīcija x Anna, grupa „LINGA”, grupa „KRĒSLA”, Folkloras kopa „Tarkšķi”, Romu tautu deju kolektīvs „Rademila”, Deju grupa „LĒRA”, Pūtēju orķestris „Skaistkalne”, kā arī jaunie izpildītāji no Vokālā studijas „Aprīļa pilieni” un „Lienes Šomases bērnu un jauniešu radošās studijas”. Mākslinieku saraksts tiks papildināts ar dažādiem PĀRSTEIGUMIEM!

🎯 “Esam ļoti gandarīti, ka šogad varēsim rīkot koncertu, kas palīdzēs atbalstīt mūsu jauniešu izglītības un attīstības iniciatīvas. Esmu pārliecināts, ka koncerts sniegs daudz prieka un emocionālu pieredzi visiem, kas to apmeklēs,” sacīja biedrības “Laiks Jauniešiem” vadītājs Gints Jankovskis

🎈Šī gada koncerts ir ļoti īpašs, jo tiek veidots BAUSKAS NOVADS – LATVIJAS JAUNIEŠU GALVASPILSĒTA 2023 ietvaros, šī koncerta ietvaros no a līdz z visus organizatoriskos un koordinēšanas darbus veic jaunieši.

❗️ Biļetes uz “Spārnus veidojam kopā” koncertu ir pieejamas https://www.bilesuparadize.lv/lv/event/128383. Bauskas novads ir pieejama Biļešu paradīze biļešu iegāde Bauskas Kultūras centrs kasē.

🔵 Gadījumā, ja biļetes netiek iegādātas iepriekš, tās varēs iegādāties pasākuma vietā uz vietas, taču tad nevaram garantēt pieejamo biļešu skaitu. Aicinām iepriekš sazināties pa tālruni +371 28 646 934.

 

Fotoattēlā varētu būt tekstā redzams BAUSKAS LATVIJAS JAUNIEŠU EOVADS GALVASPILSETA2 Labdaribas koncerts "SPÃRNUS VEIDOJAM KOPÃ" 6. MAIJÃ 14.00 leeja pasăkuma no plkst. 12.30 Islices Kultüras namã FOLKLORAS Kopa TARKŠKI AIVO OSKIS GRUPA LINGA LIENE ŠOMASE SABĨNE BEREZINA ADRIANA MIGLĂNE GRUPA KRESLA SANDIJA VIGANTE EDVARDS GRIEZE APRÍLA PILIENI ROMU TAUTU DEJU KOLEKTİVS RADEMILA PÚTEJU ORKESTRIS "SKAISTKALNE" DEJU GRUPA LÊRA PATRÍCIJA X ANNA Visi ienäkumi saistiba ar koncertu tiks iegulditi mentoringa programmas "MES JAUNIEŠIEM" izveidei un uzsakšanai BILETES: WWW.BILESUPARADIZE.LV Jautajumu gadijumã: +371 28 646 934 Organize: Atbalsta: BAUSKA PARADIZE BALTA