Festivāls „KOPUMS” šogad notiks Bauskā

12. augustā, Starptautiskajā jaunatnes dienā, no plkst. 13.00 Bauskas novads aicina jauniešus, darbā ar jaunatni iesaistītos un citus interesentus satikties Bauskas pilskalna parkā, lai atzīmētu šo nozīmīgo dienu mūsu tagadnei un nākotnei.

✅️ Festivāla „KOPUMS” šogad notiks Latvijas jauniešu galvaspilsētā, un tā centrā būs tēma „Jaunieti, kāds ir Tavs stāsts?”, kas atspoguļo jauniešu pašapziņu, mentālo veselību, vērtības, ikdienu un līdzdalību.

🎯 Festivālā ieplānotas dažādas aktivitātes, diskusijas un radošās darbnīcas, kuras tiks organizētas ar mērķi ļaut jauniešiem izstāstīt savu stāstu un tikt sadzirdētiem. Tāpat festivāla laikā tiks noskaidrota 2024. gada Latvijas jauniešu galvaspilsēta, bet noslēgumā gaidāms grupas „Citi Zēni” koncerts.

🤩 Aicinām nevalstiskās organizācijas, pašvaldības un valsts institūcijas, kā arī pašdarbniekus, sekot līdzi aicinājumam pieteikties un būt daļai no šī festivāla organizatoriskās vai dalībnieku komandas. Jums būs iespēja sevi reprezentēt, kā arī veidot savus „mazos pasākumus” festivāla teritorijā.

📞 Interesanti, kuri vēlas pieteikties ar aktivitātēm festivālā aicināti sazināties ar Bauskas novada pašvaldības jaunatnes nodaļas vadītāju Līgu Briģi, tel. 28799654 vai vecāko jaunatnes lietu speciālistu Gintu Jankovski, tel. 28646934, elektroniski aicinām sazināties pa e-pastu: festivals.kopums@bauskasnovads.lv

❗️Ieeja visiem apmeklētājiem būs bez maksas. Vairāk informācijas par programmu un iespējām festivālā „KOPUMS” aicinām sekot līdzi sociālā medija Facebook profilā @jauniesibauska (https://www.facebook.com/jauniesibauska) vai Instagramā @festivals.kopums (https://www.instagram.com/festivals.kopums/).

❤️ Bauskā, kur upes satiekas, tiekamies mēs, jaunieši, jaunatnes jomas pārstāvji, nevalstiskās organizācijas, speciālisti, mākslinieki. Mēs kopā, jo kopā varam radīt, veidot, pilnveidot; kopā varam izstāstīt jaunieša stāstu, lai tas tiktu sadzirdēts!

🔵 “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta” mērķis ir popularizēt darbu ar jaunatni pašvaldību vidū un tā nozīmi sabiedrībā, stiprināt pašvaldību sadarbību jaunatnes jomā, labo prakšu un pieredzes apmaiņu, turpināt iedibinātās tradīcijas darbā ar jaunatni; kā arī paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu, pašvaldību un organizāciju, kas organizē darbu ar jaunatni, prestižu un veicinātu jauniešu līdzdalību un iesaistīšanos sabiedriskajos procesos.

Festivāls tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros un ar Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu.