Brīvprātīgais darbs!

😍 Biedrība “Laiks Jauniešiem” veic Bauskas novads jauniešu anketēšanu par BRĪVPRĀTĪGO DARBU un tā nozīmi Bauskas novada jauniešu vidū.
👉Lūdzam, aptauju aizpildīt pārdomāti – nemelojot, jo personalizēti dati netiks publiskoti trešajām personām. Mums ir būtiski saņemt pēc iespējas precīzākus anketēšanas rezultātus, lai tos varētu izmantot tālākā projekta realizēšanas un ieviešanas gaitā. Dati būs par pamatu brīvprātīgās sistēmas izveidošanā Bauskas novadā, kā arī līdzšinējā darba izvērtēšana.
“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.
Projekta nosaukums: JAUNIEŠI – VISPIRMS, līguma nr. VP2023/4-12

Fotoattēlā varētu būt karte un tekstā redzams VALSTS JAUNATNES PROGRAMMA Jaunatnes starptautisko programmu agentura ΑΝΚΕΤΑ Par BRĨVPRÃTIGO DARBU un tã nozimi Bauskas novada jauniešu vidu LAKS JAUNIEŚIEM LAKS JAUNIEŚIEM