Parādam Bausku!

Dienas pirmajā pusē braši pastrādājām un, tad pateicoties Visit Bauska apskatījām Bauskas pilsētas centru. ✅️

Pie mūsu organizācijas līdz 30.jūlijam viesojas aktīvi un darboties griboši jaunieši no Itālijas, Beļģijas un Francijas. Paldies Nikolai un Sanijai, kuras pavada šodien laiku ar jauniešiem ! ❤️

Jaunatne smaidam / Youth for Smile paldies par sadarbību un iespēju saņemt palīdzīgas rokas mūsu darbos.