Grupa Citi Zēni ar vērienu noslēdz jauniešu festivālu KOPUMS – Bauskas novads.