Erasmus+ projekta “Through good times to healthy youth” ietvaros 10 jaunieši un 2 grupas vadītāji no biedrības “Laiks Jauniešiem” devās uz Itāliju pieredzes apmaiņā.

📢 Projekta mērķis bija izzināt un stiprināt saiti starp fizisko un mentālo veselību. Projekta ietvaros jaunieši sportoja, gāja pārgājienos un strādāja grupu darbos. Kā viena no aktivitātēm bija izstrādāt video par fiziskās un mentālās veselības veicināšanu.