Šajā gadā biedrība Laiks Jauniešiem izvirzīja Bauskas novads Goda rakstam organizācijas atbalstu! – brīvprātīgo, Evitu Novicku, kas sniedz būtisku atbalstu mūsu aktivitāšu plānošanā, organizēšanā un koordinēšanā.

☺️ Tāpat, protams, Evita ir kultūras pasākumu organizatore mūsu mīļajā Īslīces Kultūras Nams, padarot to par kultūras dzīves piepildītu, kā arī bērniem/jauniešiem draudzīgu.

🔵 Jaunieši būtiski jūt un spēj saņemt profesionālos Evitas padomus, ierosinājumus un palīdzību.

🙌 Pateicamies Bauskas novada pašvaldības komisijai par pozitīvi pieņemto lēmumu un augstā apbalvojuma pasniegšanu Evitai!