Pagājušajā nedēļā pateicoties Latvijas Platforma attīstības sadarbībai – LAPAS piedalījāmies jaunu biznesa ieradumu forumā “Ilgbūtība”. Laiks Jauniešiem pārstāvēja Selīna Bogdane un Emīls Rancāns.

👉🏻 Pasākumā uzstājās vairāki uzņēmumi un zināmas personības, kas dalījās ar savu pieredzi un redzējumu par nozīmīgām lietām gan jauniešiem, gan pieredzējušiem speciālistiem.

🙌 Noslēgumā piedalijāmies praktiskajā darbnīcā pie mūsu draugiem Latvijas Platforma attīstības sadarbībai – LAPAS, kas pārstāvēja un vadīja vienu no publiskā sektora darbnīcām “Sabiedrības līdzdalība”.

Darbnīcā NVO, valsts un pašvaldību pārstāvji diskutēja par:

▪️ kā ieinteresēt sabiedrību ilgtspējīgas attīstības tēmās?

▪️ kā uzlabot plašāku un aktīvāku sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā ilgtspējīgas attīstības jomās?

▪️ kā sekmēt iedzīvotāju priekšlikumu ņemšanu vērā ilgtspējas uzlabošanai?

▪️ kā labāk sniegt atgriezenisko saiti par pieņemtajiem lēmumiem?

❤️ Paldies foruma organizatoriem un LAPAR par uzaicinājumu un vērtīgu pasākumu!

📸: Ilgbūtība & LAPAS arhīvs

#IlgtspējīgaAttīstība#SDGs#ilgbutiba