Turpinām priecāties par Keitu, kas bija daļa no Latvijas delegācijas konferencē – Gentē, Beļģijā.

📢Keita Kondore: “Lai gan esmu bijusi daudz kur, šī ir mana pirmā starptautiskā konference. Teikšu tā – tas ir kaut kas cits, ārpus uztveres robežām. Pirmkārt, tas spēks, kas mums tiek iedots ir neaptverams. 4 dienas ar saviem lēmumiem varam ietekmēt visu Eiropas jauniešu nākotni, vai nav lieliski? Otrkārt, cilvēki – no visām Eiropas valstīm. Dažādi dzīvesstāsti, dažādas mentalitātes, dažādi uzskati, bet tas, kas mūs vieno ir jaunatne. Sarunas raisās pašas par sevi. Treškārt, neatsverama pieredze un zināšanas visai turpmākajai dzīvei. Jā, jā – vārds visai vispārīgs, tomēr ir tik daudz ideju, ko vedīšu mājās jums. Paldies par iespēju Eurodesk Latvia un Laiks Jauniešiem būt daļai no EUYC”