Paldies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra par iespēju piedalīties “POWER” apmācībās.

“POWER mācības par neformālās izglītības izmantošanu darbā ar jauniešiem! ieslodzījumā/pēc ieslodzījuma”, kuras bija ļoti noderīgas mācības, lai iepazītos un tīklotos ar probācijas dienestu un ieslodzījumu vietu pārvaldes darbiniekiem.

👉🏻 Mācību laikā dalījāmies ar savu pieredzi un izmantotajām metodēm veicot šīs jomas darbību.

🙌 Turpināsim komunicēt, meklēt labākos risinājumus darbam ar jauniešiem, kuriem kvalitatīvs jaunatnes darbs ir ļoti nozīmīgs. Mācībās no mūsu organizācijas piedalījās organizācijas vadītājs Gints Jankovskis.

📸 Foto: JSPA

💘Jaunatnes lietasLatvijas Jaunatnes padome (LJP)#Jaunieši#LaiksJauniešiem