Laiks Jauniešiem jaunā organizācijas valde!

2024. gada 29. martā biedrība Laiks Jauniešiem ievēlējusi jauno organizācijas valdi, kas savas pilnvaras pildīs 3 gadus.

(no kreisās) Emīls Rancāns, Elīza Elizabete Loja, Gints Jankovskis, Katrīna Jankovska un Kārlis Vanags. Paldies visiem biedru kopsapulces dalībniekiem un, protams paldies, Pēterim, Mārtiņam un Raimondam par organizācijas valdes grožu stūrēšanu līdz šim.